33. <<< 2007 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 31 příspěvků 225 stran 75 výtisků EF VŠB-TUO - - -

4. 6. - 6. 6. 2007

2007 1 2007 3 2007 4 2007 5 2007 6

 

Příspěvky:
 1. Využitelnost metodiky XP při vývoji aplikací webových služeb - Tomáš Brabec, Alena Buchalcevová / VŠE Praha - 7 s.
 2. Možnosti řešení bezpečného přístupu XML secutiry - Dagmar Brechlerová / ČZU Praha Suchdol - 8 s.
 3. Agilní metodiky a správa požadavků - Alena Buchalcevová / VŠE Praha - 8 s.
 4. Predikce v projektech návrhu software - Jan Doležal / VUT Brno - 8 s.
 5. Integrace IS do stávající HW a SW architektury - Dušan Kajzar / Slezská univerzita v Opavě - 8 s.
 6. Literate programming na střední škole - Ladislav Kašpárek / Střední průmyslová škola Jihlava - 5 s.
 7. Informační systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod - Karel Kisza, Jaroslav Ráček / MU Brno - 6 s.
 8. IT firma a meranie stavu rozpracovanosti projektov - Juraj Kubiš / Siemens IT Solutions and Services - 8 s.
 9. Inovace metody RIPRAN a řízení rizik softwarových projektů - Branislav Lacko / VUT Brno - 4 s.
 10. Komplexní prezentační vrstva portálových řešení na bázi technologie portletů a specializovaný návrhový vzor pro její implementaci - Ivo Martiník / VŠB-TU Ostrava - 7 s.
 11. Integrácia informačných systémov univerzity z pohľadu projektov SOFIA a SOFIA_EDU - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 8 s.
 12. Nástroje pro datové modelování - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 9 s.
 13. Modely, modelování, MDA a UML - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 9 s.
 14. Novinky ve webových metodikách a metodiky WebRE/UWE - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 7 s.
 15. Informatika a telekomunikace v aktuálních tématech OECD - Olga Müllerová / ČTÚ Praha - 11 s.
 16. Odhad složitosti softwarového produktu v etapě specifikace požadavků - Josef Pavlíček / Sun Microsystems - 10 s.
 17. Sun's approaches to an interactive design - Josef Pavlíček / Sun Microsystems - 8 s.
 18. Metodika Design Patterns First a vyhodnocování studentských úloh - Rudolf Pecinovský / VŠE Praha - 7 s.
 19. Strukturování prvků metodik tvorby softwaru - Robert Pergl / ČZU Praha Suchdol - 8 s.
 20. Aspektové programování v jazyku Python - Marek Pícka / ČZU Praha Suchdol - 8 s.
 21. Feeding the enterprise data repositories - Bogdan Pilawski / Bank Zachodni Wroclaw - 10 s.
 22. Web 2.0 - příklady, technologie a problémy - Tomáš Pitner / MU Brno - 8 s.
 23. Rizika tvorby SW analyzovaná při certifikacích dle zák. č. 365/2000 Sb. - Milada Ptáčková / ADA, s.r.o. - 2 s.
 24. Portálová podpora národního onkologického programu - Miroslav Petráš, Jaroslav Ráček / MU Brno, Jana Sedláčková / VUT Brno - 6 s.
 25. Ověřování softwaru bezpečnostních systémů jaderné elektrárny - Stanislav Roubal, Zdeněk Piroutek, Michal Kmínek / I & C Energo a.s. Třebíč - 8 s.
 26. Implementace natrénované neuronové sítě - Marek Šulista, Roman Biskup, Radim Remeš / JCU České Budějovice - 6 s.
 27. Atestace softwaru, její význam a rizika - Jiří Vaníček, Martin Papík, Robert Pergl / ČZU Praha Suchdol - 5 s.
 28. Informační obsah znalostí - Arnošt Veselý / ČZU Praha Suchdol - 4 s.
 29. Neefektivní konstrukce v C++ - Miroslav Virius / ČVUT Praha - 7 s.
 30. Procesní analýza ve státní správě - Pavel Vlček / VŠB-TU Ostrava - 9 s.
 31. Frekvenční analyzátor pomocí Labview - Daniel Zuth, Aleš Rojka / VUT Brno - 7 s.