36. <<< 2010 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 28 příspěvků 198 stran 65 výtisků EF VŠB-TUO - - -

2. 6. - 4. 6. 2010

2010 1 2010 3 2010 4 2010 5 2010 6

 

Příspěvky:
 1. Projektové řízení a jeho aplikační vztah v rámci studia MBA - Jitka Baňařová / VŠB-TU Ostrava - 6 s.
 2. Posuzování kvality účetního a daňového software - Petra Beranová / VŠB-TU Ostrava - 4 s.
 3. Význam měření v testování softwaru - Anna Borovcová / KOMIX Praha, Alena Buchalcevová / VŠE Praha - 9 s.
 4. Informační technologie a novinky v trestním zákoníku od 1.1.2010 - Dagmar Brechlerová / ČZU Praha Suchdol - 6 s.
 5. Tvorba bezpečnostní politiky organizace a havarijního plánu - Dagmar Brechlerová / ČZU Praha Suchdol - 7 s.
 6. Analýza etap ve vývoji a implementaci informačních systémů a software v úpravnách uhlí - Roman Danel / VŠB-TU Ostrava - 7 s.
 7. Knihovna QT4, prostředí QtCreator a možnosti jejich využití - Petr Fiala, Michal Rost, Vladimír Španihel, Miroslav Virius / ČVUT Praha - 7 s.
 8. Strom abstraktní systaxe a dekompilace MSIL - Pavel Fiala, Miroslav Virius / ČVUT Praha - 5 s.
 9. Tvorba modelu a jeho SW podpora při oceňování firem - Jiří Chuchro / Esap consult - 7 s.
 10. Evidence softwarového majetku - Martin Jakubička / MU Brno - 9 s.
 11. Využití databízí v rámci fyzikálního experimentu COMPASS - Lucie Fleková, Vladimír Jarý, Tomáš Liška, Miroslav Virius / ČVUT Praha - 8 s.
 12. Jak poznat vlastní firmu - možnosti a omezení softwarového produktu ProClarity - Ondřej Koubek / VŠB-TU Ostrava - 6 s.
 13. Monitoring vývoja projektu - Juraj Kubiš / Vysoká škola v Sládkovičove - 8 s.
 14. Expertní odhady v projektech tvorby software - Branislav Lacko / VUT Brno - 8 s.
 15. Vývoj programového vybavení pro hromadné zpracování dat - Hadron Run COMPASS - Tomáš Liška / ČVUT Praha - 7 s.
 16. Geografický routing - Martin Marek / ČVUT Praha - 8 s.
 17. ICT/IS signalizuje návrat ku službám - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica
 18. Porovnání vybraných case nástrojů - Eva Menčlova
 19. Webové metodiky v roce 2010 - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 7 s.
 20. Úvod do konceptuální normalizace - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 9 s.
 21. Automatizace transformací objektově orientovaných modelů pomocí aparátu SBAT - Oldřich Nouza / ČVUT Praha - 8 s.
 22. Quo Vadis programování? - Rudolf Pecinovský / VŠE Praha - 4 s.
 23. Datové schránky - právní úprava a problémy - Adam Ptašnik / VŠB-TU Ostrava - 5 s.
 24. Elektronická forma komunikace se správcem daně - Zdeněk Schwarz / ComTax Advising - 5 s.
 25. Dotazování nad stromem abstraktní syntaxe - Josef Smolka, Miroslav Virius / ČVUT Praha - 5 s.
 26. Erlang's actors concurrency model in Java - Zbyněk Šlajchrt / VŠE Praha - 8 s.
 27. Přichází éra funkcionálního programování? - Miroslav Virius / ČVUT Praha - 6 s.
 28. Kvalita programů s paralelními výpočty - Miroslav Zbořil / VUT Brno - 4 s.