1/28 - text příspěvku - Jitka Baňařová / VŠB-TU Ostrava - 6 s.