Provozovatel expozice na portálu prog-story

Realizační tým

 • Vlastimil Čevela - Modřice, autor projektu, redaktor struktury a věcného obsahu virtuální expozice
 • Jaroslav Pipota - TM Brno, garant virtuální expozice ze strany muzea
 • Roman Kučera - TM Brno, specialista muzea pro zajištění virtuální expozice po stránce IT  

Blízcí spolupracovníci redaktora ČeV

 • Branislav Lacko - Lysice, VUT Brno, vedoucí OTŘ a VS TOS Kuřim, člen org. výboru seminářů Programování 
 • Vladimír Vérosta - Moravany, vedoucí vývoje kompilátoru COBOL pro MOS a DOS-3,4 = EC1021 až EC1027  
 • Michal Dufek - Želešice, redakční spolupráce na vývoji portálu 
 • Matěj Čevela - Bílovice nad Svitavou, redakční spolupráce na vývoji portálu 
 • Gabriela Čevelová - Bílovice nad Svitavou, spolupráce na konferencích a při testování obsahu portálu 

KONTAKTY: 

redaktor expozice - Vlastimil Čevela - mailová schránka "cevelavl" (zavináč) "volny.cz",

možnosti aktivní spolupráce s portálem prog-story:

 • návštěvnická registrace
  po přihlášení je nabízena jednodušší práce s editorem komentářů (mj. nevyžaduje kontrolní řetězec znaků,
  realizuje jejich okamžité zveřejnění a umožňuje následné úpravy)
  (pro registraci je nutné sdělit redaktorovi jméno, příjmení, e-mail*1)  
 • bez registrace je také možné psát komentáře, ale jejich editor má omezené možnosti, vždy se vyžadují kontrolní znaky a komentáře jsou zveřejněny až po schválení redaktorem
  jméno v komentáři může být i přezdívka - je povinné a vždy zveřejněno,
  e-mail*1 v komentáři slouží pro příp. odpověď ze strany redaktora - je nepovinný a není zveřejněn  
     
   
 • autorská registrace, která k výše uvedené návštěvnické umožňuje též přispívat do expozice vlastními texty,
  portál prog-story je nízkonákladový projekt, proto autorské články nejsou honorovány,
  autorské příspěvky je možno psát přímo on-line nebo dodat ve formátu PDF, příp. DOC/DOCX
  (forma i obsah autorské spolupráce je realizována na základě individuální dohody s redaktorem)

*1 - zasílání oznámení o nových komentářích není z technických důvodů funkční - dík za pochopení ČeV

souvislosti:
<<<^  Autorské a redakční texty ve virtuální expozici

ČeV - červenec 2016, květen 2017

@@@   PRŮVODCE 

Východiska a cíle virtuální expozice 

 • počítače a na ně navazující informační a komunikační technologie (IT, resp. ICT) za 55 let od roku 1960,
  tj. během jedné lidské generace prakticky úplně změnily svět 
       
 • hlavním cílem vývoje této virtuální expozice je získat, uchovat a zpřístupnit vzpomínky lidí, "kteří byli při tom" i dosažitelné původní doklady a na jejich základě popsat rozvoj programování a nasazení počítačů v Československu ve druhé polovině 20. století před zásadními změnami po roce 1989 
     
 • protože i ty nejmodernější technologie a postupy rychle "odcházejí do historie", tak je doplňujícím cílem orientačně pojednat i o pokračování historie z minulého století do současnosti
     
 • nasazení počítačů na podporu fungování rozsáhlých a složitých systémů znamenalo též vytvoření a rozvoj metody "systémového přístupu" - souvisejícím cílem je připomenout její vybrané principy a ukázat, jak mohou být užitečné nejen při práci s informacemi, ale i jako nástroj výchovy ke kritickému myšlení 
        
 • v návaznosti na sbírkový fond a zázemí Technického muzea v Brně pak expozice nabízí platformu pro výměnu názorů mezi odborníky nad souvisejícími tématy a mládeži, aktivním seniorům i ostatním zájemcům kromě celkového pohledu též některé náměty k seznámení s programátorskou praxí

   Realizace předložených cílů nebude snadná ani rychlá - námět vznikl v září 2014 v návaznosti na 40 ročníků seminářů o programování v Ostravě a měl by vhodně doplňovat sbírku a expozici  "Výpočetní technika"^ Technického Muzea v Brně. Projekt byl představen veřejnosti v prosinci 2015, aktuálně zpracovanou nabídku popisuje  PRŮVODCE EXPOZICÍ ^^^ hlavní menu.

Vlastimil Čevela - iniciátor projektu, autor koncepce a redaktor expozice,
další informace k motivaci i ke koncepci vývoje obsahuje rubrika "O virtuální expozici prog-story"