obsahuje 37 položek (ze 169 celkem), datum platnosti není známo, ale odhadem jde o počátek 70-tých let,
v originálním podkladu (tisk z počítače - Archiv ČeV - výstřižky) je nadpis: "Přehled počítačů Tesla 200 prodaných v ČSSR"

 

Instituce Lokalita typ, kB DP MP Tisk
Ústředí pro rozvoj automatizace a VT Praha 270, 32 80, d - 4 120
Federální statistický úřad Praha 270, 32 80 - 6 136
Čs. Energetické závody Praha 230, 32 80, 90 FS 5 136
St. úst. pro racionalizaci ve spotř. prům. Praha 270, 65 80 FS, d 5 160
FERONA Praha 270, 65 80, 90 FS-2x, d 8 136-2x
 Čs. Plynárenské podniky Praha 270, 32 80, d, 90 - 8 160
VŠ Chemicko-technologická Praha 270, 65 80, d FS 5 136
ČSAV Úst. teor. základů chem. techniky Praha 270, 65 80, d FS-2x 5 136
ČSAV Ústav fyziky pevných látek Praha 270, 65 80, d FS 5 136
Tesla Praha - Karlín Praha 270, 32 80, 90 FS 5 136
             
Tesla GŘ - AVOS Praha 270, 65 80, d, 90 FS, d 8 160
Tesla - Dataservis Praha 270, 65 80, d FS, d 6 136
Tesla - Dataservis Brno 270, 65 80, d, 90 FS 8 136
Tesla Pardubice 230, 32 80, d - 4 160
Správa dopravních letišť Praha 270, 65 80 - 4 136
Aero Vodochody 270, 65 80 FS, d 6 160
Tesla Lanškroun 270, 32 80, 90 FS 8 136
PORS Opava 270, 65 80, 90 - 6 136
PORS  Brno 270, 65 80, 90 - 6 136
PORS Prešov 270, 65 80, 90 - 6 136
             
Chemické závody Záluží u M. 270, 32 80, d - 5 136
Závody všeobecného strojírenství GŘ Brno 230, 32 80, d, 90 - 5 136
Ředitelství pošt a telekomáunikací Pardubice 270, 65 80, d, 90 FS, d 6 136
JITEX - stávkárny Písek 270, 32 80, 90 FS 5

136

Sigma Lutín 230, 32 80, 90 FS 5 136
Ingstav Brno 270, 65 80, 90 FS-2x 8 160
Podnik výpočetní techniky (PVT) Bratislava 270, 32 80, 90 - 5 136
Inženierske stavitelstvo GR (ISGR) Bratislava 270, 32 80 - 5 136
Slovenska VŠ technická Bratislava 270, 65 80, d FS 5 136
VŠ ekonomická Bratislava 270, 65 80, d FS 5 136
             
Ústav technológie a racionalizácie ZŤS Martin 270, 32 80 FS 5 136
Ústav pro racionalizaci výroby ložisek Žilina 270, 65 80, 90 FS 5 136
VÚ mechanizácie a automatizácie Nové Mesto n. V. 270, 32 80, d, 90 - 6 136
Uhelné a lignitové bane Prievidza 270, 32 80, d, 90 - 6 136
Federální statistický úřad - - - neurčeno 270, 32 80, d, 90 FS, d 6 136
Federání statistický úřad - - - neurčeno 270, 32 80, d, 90 FS, d 6 136
Federální statistický úřad - - - neurčeno 270, 32 80, d, 90 FS, d 6 136

počítačová sjetina na formuláři TESLA DATASERVIS, šířky pro 160 znaků - 7 s.,

obsahuje úvodní "písmenovou grafiku", v podobném provedení mapu s instalaceni v provozu v roce 1970 a seznam prodaných počítačů

téze:

 • projekt Tesla 200 svým načasováním, šíří záběru a vysokou kvalitou realizace patří určitě k nejvýznamnějším počinům v historii programování a VT v ČSSR - nastartoval totiž praktické využití počítačů v širším měřítku a především ukázal, jak by měla vypadat komplexní příprava jejich nasazení
   
 • skutečností je, že až na výjímky se o něm v textech i renomovaných autorů, zabývajících se historií nepíše buď vůbec anebo naprosto zkresleně - důvodem může být jeho násilné ukončení, asi i jistá tehdejší rivalita, ale dle mého názoru je to především nedostatek seriózních informací
   
 • při návrhu virtuální expozice prog-story bylo jedním z motivačních cílů redaktora tuto informační mezeru vyplnit - jisté podklady jsou již připraveny (viz "b -" dále), ale teď jde o to, aby se společně s dalšími pamětníky z toho podařilo udělat ucelený obraz

ČeV - 28. července 2016

Tesla 200 ... výroba ČSSR - Francie ^ - B / vybrané historické počítače - důležité ODKAZY !!!
      mj. obsahuje tabulku "Jednotlivé instalace" s postupným doplňováním alespoň stručných informací
DATASERVIS - Zpravodaj ÚVT Tesla - ročník 1978 ^ - zpřístupnění ročníků 1968 až 1977 se připravuje - ČeV
exponáty prog-story ^ - se štítkem Tesla 200 ... (s)

ČeV - srpen 2016

témata k řešení:

 • bylo by potřeba získat přehled všech 169 instalací (rok, typ, firma uživatele), aby je byla zřejmá šíře záběru - - -
  ve zpravodaji DATASERVIS 1968 až 1978 jsou bohužel jen náhodné zmínky, souhrn tam není - - -
  jako nouzové řešení je na hlavní stránce projektu tabulka s postupně doplňovaným přehledem (viz výše) - - -
   
 • bylo by potřeba získat texty protokolů nebo jiných materiálů z činnosti sdružení Dataclub Tesla 200 - - -
  protokol č. 5 je v MZK v Brně, ale o dalších nevím - dá se předpokládat, že by v nich mohl přehled instalací být - - -
   
 • samozřejmě by bylo nejlepší, pokud by se podařilo sehnat původní firemní materiály ÚVT Tesla, takže pokud by v tom mohl někdo pomoci - jakákoliv informace je vítána - - -

ČeV - srpen 2016