a) ... pracovně navrhuju to pojmout jako "Životní příběh programátora JT" nebo tak nějak ...

b) ... jednotlivé články v rubrice by měly postupně popisovat určité časové úseky = štítek *záznamy^,
        t.j. budou mít názvy, začínající rokem, ke kterému se obsah článku vztahuje,
        takže se dá snadno dostat k určitému časovému období - označení a0 atd je zatím pracovní ...

        příklady podobně členěných rubrik:
           expozice-minsk-22
           zpravodaj-ingstav-1970-1990
           OKD Ostrava: mechanizace-a-automatizace-zpracovani-dat-1929-1996
           vut-brno-prehistorie-fit-1956-2002
           souhrnne-historicke-pohledy

c) ... pro úvodní část jsem si našel tvoje paměti z dětství, znovu si je přečetl a zatím pracovně jsem je zpřístupnil ...
        řekl bych, že je to velice zajímavé vyprávění o tehdejším životě, takže pokud nebudeš mít zásadních námíitek,
        tak bych považoval za užitečné to zveřejnit, protože to jsou věci, které si dnešní mladí lidé vůbec nedovedou
        představit ...

        je potřeba nad tím ještě zauvažovat, protože by to asi pro zvýšení přehlednosti chtělo nějaké mezititulky
        nebo zvýraznění dílčích témat ...

        moje koncepce portálu prog-story vychází z toho, že vývoj programování v minulém století a lidé,
        kteří u toho byli nežili ve vzduchoprázdnu, ale v nějakých zcela konkretních společenských podmínkách
        a protože ty podmínky byly zásadně jiné, než jsou dnes, tak je potřeba je přiměřeným způsobem popsat ...

        dalším důvodem je, že každý z nás vyrůstal v nějakém prostředí a od mládí získával nějaké podněty,
        které pak ovlivňovaly jeho chování - mám toho už zaznamenáno celou řadu (viz štítek "společenské prostředí"
        s následujícím vyhledáváním dle řetězce "vzpomíná"), ale ve tvém případě je to bezkonkurečně nejúplnější,
        (zvl. pokud bys ještě doplnil něco o době studia v Praze ... :o)

        záměrně je to potlačeno, tj. přístup formou odkazu, protože si to otevře jen ten, koho to bude zajímat,
        proto bych ke každé z etap doplnil nějaký stručný úvod, co se tam příp. zájemce může dočíst,
        to je samozřejmě námět, o kterém můžeme diskutovat ...

 

ČeV, Modřice, 9. a 16. prosince 2019