redakce Dataservisu, 1 s. .T200, článek popisuje plánované instalace dle uzavřených smluv, ale reálně se některé dodávky (např. Ingstav Brno a další) posunuly do dalšího roku ...

12b

12b

ČeV, červen 2019