kolektiv fakulty tělesné výchovy a sportu UK ve složení Luděk Bukač, Josef Dovalil a Vladimír Šafařík, 3 s.

07, 08, 09 (na