Ivan Pečený a redakce časopisu Dataservis, ÚVT Tesla, 6 s.

01, 02, 03a, xa (foto 8983 vlevo), xc (foto 8998 vlevo nad čarou), xe (foto 8998 vpravo)

Jaroslav Páč, Ústředí pro rozvoj automatizace a výpočetní techniky, 4 s.

04, 05, 06, 07a

redakce časopisu, 3 s.

03b (foto 8985 vpravo pod čarou), 07b (foto 8987 vpravo pod čarou), xd (foto 8998 vlevo pod čarou)