Cyril Kováč - USIP Povážská Bystrica, 2 s

xd (foto 9188/9 výřez), xe (foto 9190 vlevo (výřez)

xd

xe