Jaroslav Kučera, Hutní odbyt Praha, 3 s.

22, 23, 24

703 22

703 23

703 24