Jan Havelec, VŠE Praha, 3 s.

31b, 32, xb (foto 9075 vpravo, nad čarou)

31b

32

xb