Jaroslav Nadrchal - Ústav fyziky pevných látek ČSAV, 6 s.

12, 13, 14, 15, 16, 17a

12

13

14

15

16

17a