redakční informace o účasti ÚVT Tesla, 2 s.

30b, 31a

30b

31a