.723. redakce, 3 s.

xd (foto 9206 vpravo), 01, xa (foto 9192 vlevo)

xd

01

xa