Emil Kopčil - Vítkovické stavby Ostrava, 5 s.

12a, 13, 14, 15, 18a

12a

13

14

15

18a