redakce, 6 s.

16, 17, 32, xb (foto 9229 vpravo), xc (foto 9230 vlevo), xd (foto 9230 vpravo)

16

17

32

xb

xc

xd