Emil Slavíček - vedoucí katedry automatizovaných systémů na VŠCHT Praha, 1 s.

07

07