Jaroslav Poživil, Aleš Procházka - katedra automatizovaných systémů řízení VŠCHT, 2 s.

10, 11a

10

11a