Jan Staudek, Jan Brodský, Milica Telecká - katedra samočinných počítačů FE VUT v Brně, 4 s.

26, 27, 28, 29b

26

27

28

29b