Oldřich Smrčka - VŠSE v Plzni, 2 s.

34b, 35a

34b

35a