Julius Timar - katedra automatizace chemických výrob VŠCHT v Pardubicích, 1 s.

xc (foto 9287 vpravo s retuší nebo xc1 a xc2)

xc