Jaroslav Sláma - ředitel automatizačního střediska VŠST v Liberci, 2 s.

36b, xb (foto 9287 vpravo dole)

36b

xb