12/25 - text příspěvku - Jiří Balusek / MÚZO Praha, 10 s.

programování_interakce  (! programování transakčních úloh),  algoritmy  (aplikační PG a transakční monitor),  aplikace  (ministerstvo zahraničního obchodu),