17/25 - text příspěvku - Jiří Matyska / xxx, 10 s.

logické_programování  (! jazyk Prolog),  Prolog  (! úvod do programování),  algoritmy  (! PG Prolog jako DB znalostí, seznamy),