21/25 - text příspěvku - Jiří Pechlát / xxx, 8 s.

metasystém  (analýza a realizace na mikropočítači),