23/25 - text příspěvku - Miroslav Zvoníček / IBZKG Brno, 14 s.

PL/I  (rozšíření o datový typ "síť"),