14/30 - text příspěvku - K. Pinkas / UTAR DP Praha -  10 s.

aplikační_typizace  (! jednotná interakce a výstupy, PC),  programování_interakce  (! textové obrazovky na PC),  PC_aplikace  (metodické přístupy k tvorbě IS),