26/30 - text příspěvku - Lubomír Andrle / Hutní projekt Praha - 8 s.

aplikace  (projektování skříňových rozvaděčů),  programování_grafiky  (knihovna grafických prvků),  databanky_relační  (spolupráce AutoCAD a FoxBase),  PC_aplikace  (spolupráce DB a grafických systémů),