25/27 - text příspěvku - Miroslav Beneš / VUT Brno - 4 s.

aplikace  (projekt IS pro vysoké školy),