1973 - Dataclub Tesla 200 - jednání sekce technicko-provozní '
1973 - Datamation, vydání December (články o SP) '
1973 - NŘ pro ÚRS / Směrnice k dokumentování úloh projektové a programové přípravy pro počítač Tesla 200 - ČeV '
1973 - Seminár uživateľov počítača Tesla 200 '
1973 - Sondování možností mikrofilmového výstupu z počítače
1973 - Systém zpracování informací v podnikovém VS Tesla 200 - Ingstav Brno '
1973 - Uplatnenie samočinných počítačov na úseku obchodných činností priemyselných podnikov '
1973 - Zpracování materiálové evidence na počítači Tesla 200 s decentralizovaným sběrem dat pomocí organizačních automatů Consul 253 '
1973 ... CDM - Číselně definovaný minijazyk '
1973 ... Programování a použití počítačů v technice a ve zpracování dat '
1974 - Problematika budování ASŘP '
1974 - Uspořádaná logika a organizace programování - příprava článku v maa '
1974/05 - Ing. Fornůsek, CSc nás opouští
1975 - AEU-VS Organizační schema účetnictví Ingstav Brno '
1975 - Algoritmy úloh zpracování hromadných dat *** '
1975 - Algoritmy vo výpočtovej technike (3.) '
1975 - Cesty ke zvýšení efektivnosti programování '
1975 - mechanizace automatizace administrativy (maa '75/2) '
1975 - Problematika racionalizace analyticko-programátorské práce a provozu VS '
1975 - Racionalizace analyticko-programátorské práce a provozu VS - Ingstav Brno '