14/30 - text příspěvku - Jaroslav Plucar / VÚEPE Ostrava - 12 s.

parametrické_programy  (agregace a manipulace s daty),  @PL/I  (standardní parametrický program),