3/26 - text příspěvku - Petr Veselý / PVT Brno - 14 - s.

strukturované_programování  (metoda logické konstrukce),  metodiky_projektování  (logická konstrukce projektu),