2/25 - text příspěvku - Pavel Drbal / VÚMS Praha - 12 s.

strukturované_programování  (! porovnání Jackson - Gardner),  algoritmy  (! data, ovlivňující strukturu PG),