5/25 - text příspěvku - Jan Vinař / KNV Košice - 8 s.

normované_programování  (příklady použití v PL/I),  PL/I (příklady NP),