3/25 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno, 15 s.

metasystém  (! různé jednoduché prostředky popisu IS),  systémový_přístup  (! funkční popis v dokumentaci IS),  dokumentace_a_standardy  (! aktivní počítačová dokumentace),