6/25 - text příspěvku - Michal Kretschmer / MÚZO praha, 11 s.

strukturované_projektování  (Jackson, programová inverze),