10/25 - text příspěvku - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava, 8 s.

programování_interakce  (! decentralizace a centrální podpora),  historické_pohledy_198x  (! stav decentralizace a komunikace u nás),