9/25 - text příspěvku - Max Jan Honzík, Pavel Knotek / VUT Brno, 15 s.

algoritmy_třídění  (! různé metody řazení v Pascalu),  Pascal  (algortimy řazení),