24/25 - text příspěvku - Jan Šantl / VÚSE Běchovice, 8 s.

databanky_relační  (! Redap na mini a miktropočítačích),  SMEP  (! srovnání Redap a ostatních DB),