23/25 - text příspěvku - Erhard Tschernoster / xxx, 8 s.

aplikovaná_matematika  (! řídící jazyk GUHA pro statistiku),