4/30 - text příspěvku  - Karel Mareš / xxx - 11 s.

Lisp  (! použití Autolisp pro AutoCAD),  programování_grafiky  (Autolisp, AutoCAD),