5/30 - text příspěvku - Miloš Koch / VUT Brno - 25 s.

logické_programování  (! principy, Prolog),  Prolog  (! příklad evidence literatury),