6/30 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno - 20 s.

objektové_programování  (! principy),  abstraktní_datové_typy  (zásobník),