29/30 - text příspěvku - Kamil Kalina, Zdeněk Dyk / IBZKG Brno - 4 s.

metasystém  (dokumentační systém VS),  databanky_IDMS  (využití DB pro dokumentaci),