30/30 - text příspěvku - Štefan Šulek, Rudolf Gunčaga / xxx - 8 s.

metasystém  (vlastní řešení pro Fortran),  Fortran  (metasystém pro popis IS),