16/27 - text příspěvku - Zdeněk Panec / AIT Praha - 9 s.

kvalita_SW  (řízení konfigurace SW),  konfigurační_řízení  (nástroj PVCS a řízení konfigurace),  normy  (ISO 9000, jakost, konfigurační řízení),