4/30 - text příspěvku - Bohumil Ševčík / ČKD Praha - 12 s.

algoritmy (hromadné změny organizace dat), ICL_počítače