19/25 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno - 16 s.

algoritmy_vyhledávání  (! hledání v tabulkách, Pascal),  abstraktní_datové_typy  Pascal  (algoritmy pro hledání v tabulkách),