23/25 - text příspěvku - Milica Reháková, Milan Škvarenina / VÚLB Bratislava - 6 s.

aplikace  (! lékařská DB o pacientech v nemocnici),  databanky  (interaktivní DB v medicíně),  SMEP  (medicínská DB na SM-4/20),